ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


"Веднъж един човек отишъл при Сократ и му казал:
– Знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел!
– Чакай малко – спрял го Сократ. – Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите ситá.
– Трите ситá ли? – зачудил се човекът.
– Ами да – казал Сократ. – Преди да разказваш разни неща, хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно се готвиш да кажеш. Това наричам „проверка с трите ситá”. Първо е ситото на Истината. Сигурен ли си, че това, което искаш да ми кажеш, е вярно?
– Не, аз просто...
– Добре. Значи не знаеш дали е вярно. Дай сега да пробваме с второто сито, то е ситото на Добротата. Това, което ще ми разкажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е?
– Ами не, напротив!
– Значи – продължил Сократ – искаш да ми разкажеш лоши неща, без дори да знаеш дали са верни. Но може би все пак ще успееш да минеш успешно проверката, защото остава последното сито – на Ползата. Ще ми бъде ли от полза да ми разкажеш това, което си научил?
– Хм... Всъщност – не особено.
– Тогава – заключил Сократ – ако това, което имаш да ми казваш, не е нито вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ще го казваш?"

86 прегледано
56 прегледано
57 прегледано
55 прегледано
357 прегледано
486 прегледано
220 прегледано
256 прегледано
292 прегледано
419 прегледано