ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


310 прегледано
289 прегледано

"Веднъж един човек отишъл при Сократ и му казал:
– Знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел!
– Чакай малко – спрял го Сократ. – Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите ситá.
– Трите ситá ли? – зачудил се човекът.
– Ами да – казал Сократ. – Преди да разказваш разни неща, хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно се готвиш да кажеш. Това наричам „проверка с трите ситá”. Първо е ситото на Истината. Сигурен ли си, че това, което искаш да ми кажеш, е вярно?
– Не, аз просто...
– Добре. Значи не знаеш дали е вярно. Дай сега да пробваме с второто сито, то е ситото на Добротата. Това, което ще ми разкажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е?
– Ами не, напротив!
– Значи – продължил Сократ – искаш да ми разкажеш лоши неща, без дори да знаеш дали са верни. Но може би все пак ще успееш да минеш успешно проверката, защото остава последното сито – на Ползата. Ще ми бъде ли от полза да ми разкажеш това, което си научил?
– Хм... Всъщност – не особено.
– Тогава – заключил Сократ – ако това, което имаш да ми казваш, не е нито вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ще го казваш?"

427 прегледано
322 прегледано
309 прегледано
321 прегледано
715 прегледано
715 прегледано
460 прегледано