ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


561 прегледано
578 прегледано
553 прегледано

В прастари времена Господ изваял от глина десет Адамовци. Един от тях обработвал земята, вторият пасял овце, третият ловял риба…
След известно време те се явили пред своя Отец с молба:
- Всичко си имаме и пак нещо не достига. Скучно ни е.
Господ им дал тесто и казал:
- Нека всеки си извае по свой образ жена, на кой каквато му харесва – пълна, слаба, висока, малка… Аз ще им вдъхна живот.
След това Господ изнесъл блюдо със захар и казал:
- Тук има десет бучки. Нека всеки вземе по една и я даде на жената, за да бъде животът с нея сладък.
Всички така и направили.
Но Господ се разгневил:
- Сред вас има измамник. На блюдото имаше в действителност единадесет късчета захар. Кой взе две?
Всички мълчали. И Господ взел жените, размесил ги, а после ги раздал – на когото каквато се паднала.
Оттогава девет от десет мъже мислят, че чуждата жена е по-сладка, защото е изяла допълнителното парченце захар. А само един от Адамовците знае, че всички жени са еднакви, защото допълнителното парченце захар е изял той самия.

480 прегледано
464 прегледано
510 прегледано
521 прегледано
566 прегледано