ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


483 прегледано
494 прегледано
545 прегледано
530 прегледано
721 прегледано
659 прегледано
605 прегледано

"Не знаеше какъв дълъг, каменист и виещ се край пропасти път трябва да измине навлизащият в живота,
докто приеме реалността.
Илюзия е, че младостта е щастлива,
илюзия на онези, които са я загубили;
младите страдат от безброй лъжливи представи,
които са им били внушени, и всеки път,
щом се докоснат до истината, тя ги наранява.
Като че са жертви на заговор,
защото книгите, които им се дават да четат –
минали през подбор и затова пълни с идеализирани представи, както и нещата, които чуват от по-възрастните –
хора, гледащи назад към миналото
през розовата мъгла на забравата
ги подготвят за един недействителен живот.
Те трябва сами да открият, че всичко прочетено и чуто е лъжа, лъжа и само лъжа, и всяко откритие
е още един гвоздей, забиван в тялото им,
разпънато на кръста на живота.
Но странно – всеки преживява това горчиво разочарование,
а после на свой ред допринася за изграждането на илюзии, несъзнателно тласкан от непреодолима вътрешна сила."-
"Души в окови", Съмърсет Моъм

501 прегледано
531 прегледано