ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


649 прегледано

Една бяла нощ
Беше точно средата на седмицата,навън валеше сняг.Нямаше никого по улиците.Снегът се сипеше спокойно.Дори колите се бяха срели на послушат как снегът пада.Пълна тишина,цял ден валеше и вече беше натрупало достатъчно за да може децата да си играят,парзалят и забавляват.Само едно момиче вървеше по една осветена уличка.Стъпваше по посланата с килим улица от снега и се наслаждаваше на снежния Рай.Както си вървеше тя чу детски смях,обърна се и видя как един дядо се гони с внучето си.Очите й се напълниха с радост.След малко време тя вече не ги чуваше и продължи пътя си,като продължаваше да се вслушва в зимната картина.Когато гледаше как снегът се сипе тихо и плавно,тя започваше да мечтае.Връщаше се назад в спомените си и си спомняше как си играеше и тя с баща си,как се парзаляха заедно надолу по баира с шейната.След миг се върна в реалноста беше на същата тази пуста уличка и снегът валеше все така спокойно както преди.Като се огледа видя,че детската площатка беше затрупана,но въпреки това беше красиво.По бордюрите имаше сняг който беше избудан от снегорина и вече се бяха образували преспи.Тя продължаваше да върви и не спираше.Продължаваше да се наслаждава на зимния Рай.Докато най-накрая не стигна до там,на където се беше запътила.Тя беше доволна от живота си,въпреки че понякога имаше препядствия,тя ги преминаваше и продължаваше напред.Тя беше доволна от приятелите,които имаше.Тя знаеше,че те всички са до нея.И това и даваше още повече сила в живота

258 прегледано
316 прегледано
707 прегледано
387 прегледано
779 прегледано
3496 прегледано
294 прегледано
545 прегледано
374 прегледано
265 прегледано
393 прегледано
809 прегледано
312 прегледано
472 прегледано
312 прегледано
1047 прегледано
571 прегледано
293 прегледано
348 прегледано