ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


862 прегледано
862 прегледано
862 прегледано
861 прегледано

Космически закони
1. Не вреди нито с дума, нито смисъл, нито с дело на никое живо същество.

2. Ако не те молят за нещо - не го прави. Помолят ли те - направи го.

3. Ако не можеш да сториш нещо, не го обещавай.4. Отнасяй се към хората, както към себе си.

5. Не съди.

6. Изпълнявай добрите желания.

7. Изпълнявай дълга си пред обществото.

8, Уважавай обичаите и законите на страната, в която живееш.

9. Пази тайните и традициите.

10. Не мисли зло, защото мислите са бумеранг.

11. Търси щастието в щастието на другите.
12. Стреми се към духовното и възвишеното, избягвай дребното и второстепенното.

13. Чети.

14. Обичай.

15. Не бъди злопаметен.

16. Не се напрягай, напрежението е смърт, а отпускането – живот

17. Никога не се обиждай. Обидата е кармична грешка.

18. Ако ревнуваш, включваш програмата за самоунищожение.

19. Завистта причинява болести.

20. Не говори прекалено - бъбривецът е находка за шпионина.

21. Никога не се отчайвай. Отчаянието поражда болест на белите дробове.

Радвай се на живота, той е прекрасен и удивителен,неповторим и скъпоценен!Живей в мир!

861 прегледано
861 прегледано
860 прегледано

Децата научават онова,
което са изпитали

Ако децата получават несправедливи упреци,
те се научават да презират.
Ако децата са заобиколени с враждебност,
те се научават да се бият.
Ако децата растат в страх,
те се научават да се тревожат.
Ако изпитвате към децата съжаление,
те се научават да се самосъжаляват.
Ако към децата се отнасяте с присмех,
те се научават да се срамуват.
Ако децата се измъчват от ревност,
те се научават какво е завист.
Ако децата живеят с чувство за срам,
те се научават да се чувстват виновни.
Ако проявявате към децата толерантност,
те се научават да бъдат търпеливи.
Ако вдъхвате на децата кураж,
те се научават да бъдат уверени.
Ако децата получават похвала,
те научават какво е благодарност.
Ако децата срещат одобрение,
те се научават да харесват себе си.
Ако се отнасяте към децата с благосклонност,
те се научават да търсят любовта в света.
Ако децата получават признание,
те се научават да следват целта си.
Ако обграждате децата с разбиране,
те се научават да бъдат щедри.
Ако децата живеят сред честност и почтеност,
те научават какно е истина и справедливост.
Ако децата живеят в сигурност,
те се научават да вярват в себе си и хората.
Ако децата опознаят приятелстово,
те научават, че светът е хубаво място за живеене.
Ако децата живеят в спокойствие,
те постигат хармония на духа.

Как живеят вашите деца?

Дороти Л. Нолт

859 прегледано
858 прегледано
858 прегледано