ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО


1807 прегледано
1803 прегледано
1798 прегледано
1794 прегледано

Цитати от „Малкият Принц”

„Ако искам да видя пеперуди, трябва да изтърпя две-три гъсеници“.
„Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милиони и милиони звезди, това ти стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си: „ Моето цвете е там някъде”.
„ Времето, което си изгубил за твоята роза, я прави толкова важна“.
„ Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите“.
„„Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец“
„Пустинята е хубава - каза малкият принц, защото крие някъде кладенец...“
„Тогава нищо не разбирах! Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата. То ме изпълваше с благоухание и светлина. Изобщо не биваше да бягам! Зад дребните му хитрости трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са толкова противоречиви! Но бях прекалено млад, за да зная как да го обичам!“
„ Трябва да бъдеш много търпелив. Ще те гледам с крайчеца на окото и ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на недоразумения“
„ Хората – каза малкият принц – се пъхат в бързите влакове, но вече не знаят какво търсят. И затова започват да се движат, но се въртят в кръг...“

1793 прегледано
1792 прегледано
1791 прегледано
1791 прегледано